Ukázky úprav fotografií, retuší a fotomontáží (II)

Fotomontáž, retuš a úprava fotografie:

Model: Radek Lát, Foto­graf: Radek Lát
Osob­ní pro­jekt Touch. Jako vstup foto­gra­fie v RAW.

Retuš a úprava fotografie:

Foto­graf: Radek Lát
Jako vstup foto­gra­fie v RAW.

Retuš a úprava fotografie:

Model: Mar­ti­na Duchá­čo­vá, Foto­graf: Radek Lát
Foce­ní por­trétů. Jako vstup foto­gra­fie v RAW.

Retuš a úprava fotografie:

Model: Danie­la Urba­no­vá, Foto­graf: Radek Lát
Foto­gra­fie por­trétů. Jako vstup foto­gra­fie v RAW.

Fotomontáž:

Model: Jit­ka Šťast­ná, Foto­graf: Radek Lát
Foto­gra­fie por­trétů. Jako vstup foto­gra­fie v RAW.

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *