20 příkladů misophonie

Misophonie je pěkně zbytečná věc a měla by se zakázat. Stejně jako všechny ty internety a počítače. Jestli si ji u mě někdo nechal, tak ať si ji zase vezme zpět. Někteří lidé si mohou občas myslet, že se s nimi nechci bavit, protože mám dost často sluchátka v uších. Pravdou ale je, že je jenom považuji za generátory otravných zvuků a nechci na ně být kvůli tomu nepříjemný a zároveň je ani omezovat.

Ne všechny zvuky jsou ekvivalentně otravné. Některé jsou vždy, většina ale pouze ve stresu, pokud se dostatečně dlouho/často opakují, nebo pokud je v okolí extrémní ticho. Řešení je pro mne pak buď od zdroje zvuku utéci (sluchátky s hudbou, špunty do uší, fyzicky odejít) nebo zvuky začít vydávat také (například jedení oříšků mi nevadí, pokud ten zvuk vydávám také). Cesta kamkoliv bez sluchátek, hudebního přehrávače a případně i špuntů do uší je pak vždy učiněné peklo.

Ten kdo misophonií v nějaké formě trpí se určitě hořce pousměje nad následujícím seznamem otravných zvuků (řazeno dle míry otravnosti od nejhoršího):

 1. Hvízdání
  Open Your Mind od Naomie K je moje osobní peklo. Jakmile někdo v mém okolí začne hvízdat, tak začnu zuřivě hledat sluchátka a pouštím si do nich hudbu tak hlasitou, až ten zvuk přebije. Pokud to není možné, odcházím z místnosti. Pokud ani to není možné, jsem nucen říct člověku, aby přestal. 

 2. Pozpěvování si
  Slabší verze hvízdání. Nejhorší je však kombinace hvízdání a pozpěvování si.
 3. Hlasité žvýkání, mlaskání, jedení oříšků, chipsů a jiných křehkých věcí
  Obvykle mám nutkání říkat lidem to samé:
  Lily the Loud Chewer (How I Met Your Mother S03E08)

  Lily the Loud Chewer (How I Met Your Mother S03E08)

 4. Protahování vzduchu se slinama mezi zuby a jakékoliv zvuky související se zubní protézou
 5. Chrápání
 6. Skřípání zubů
 7. Vrzání židle
 8. Kapání kohoutku
 9. Klepání tužkou o stůl
 10. Popotahování, když někomu teče z nosu
 11. Kašlání
 12. Vrzání dřevěných parket
 13. Zvonění a vibrace telefonu
 14. Houkání sanitky, hasičů nebo policie
 15. Hluk a troubení aut
 16. Zvuk jedoucí šaliny
 17. Zvuk kroků
 18. Kýchání
 19. Cinkání příbory o nádobí
 20. Vaření rychlovarné konvice

Také vás některé z uvedených zvuků neskutečně prudí? Máte jiné horké kandidáty do ankety neotravnější zvuk století? Nechte komentář níže :).

Update 7. 5. 2015:

Narazil jsem na skvělý web misophonia.com, který se zabývá pouze misophonií. Jeho součástí je i skvělé diskusní forum, kde lidé popisují svoje zkušenosti s misophonií. Zajímavý je i test na úroveň misophonie.

2 Komentářů / Comments

 1. Doce­la mě v pra­ci sere cel­kem nevin­ná čin­nost mých kole­gů. Což ke kecá­ní, klá­bo­se­ní, vtip­ko­vá­ní. Je to urči­tě vel­ká legra­ce, účast­nit se toho. Ako­rát se potom nic neu­dě­lá, čímž prá­ce postrá­dá smy­sl. Tak­že potom slu­chát­ka, pře­jít to chech­tá­ní, atd. 😀

 2. Za mě to je od nej­hor­ší­ho: žvý­ká­ní žvý­kač­ky (nesne­su ani pohled na člo­vě­ka, kte­rý žvý­ká), mlas­ká­ní, chrou­pá­ní, srká­ní, hvízdá­ní, opa­ku­jí­cí se zvu­ky, a pak vizu­ál­ní jako tře­ba kývá­ní nohou, pohu­po­vá­ní, nebo pros­tě něco, co se opakuje.
  Ano mělo by se to zaká­zat. 🙂 Je těž­ký se s tím nau­čit žít, díky bohu za špun­ty a slu­chát­ka (když jsme u nich, nesná­ším i když sly­ším sla­bý zvuk ze slu­chá­tek jiné oso­by tře­ba v met­ru :D, oka­mži­tě nasa­zu­ji své).
  Nej­hor­ší to je u lidí, co mám ráda. Nesná­ším se za to, že mi vadí 🙁 Chci být s nimi a ne odchá­zet z míst­nos­ti, pro­to­že si někdo vez­me žvý­kač­ku :/ Nechci je pořád napo­mí­nat, při­pa­dám si pak, že jim vše zakazuju…
  Nej­hor­ší je, že nevím proč? Jsem hroz­ně opti­mis­tic­ký a usmě­va­vý člo­věk, ale lidem při­pa­dám čas­to nála­do­vá, pro­to­že se rych­le naštvu a jsem ner­vóz­ní kvů­li všem těm zvukům..
  Kli­du zdar! 🙂

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *